USLUGE

Naše usluge

CILJANI PUBLICITET
• Rad sa klijentom da bi mu se pružila PR strategija sa ciljem povećanja medijske zastupljenosti.

KRIZNI MENADŽMENT
• Ukoliko klijent ima problem možemo mu pomoći oko rešavanja situacije u komunikaciji sa medijima.

SVEOBUHVATNO UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA
• Ukoliko klijent ima problem možemo mu pomoći oko rešavanja situacije u komunikaciji sa medijima.

IZGRADNJA PROFILA I ZAŠTITA LIČNOG IMIDŽA
VEZA SA SPONZORIMA I POMOĆ U TRAŽENJU SPONZORSKIH UGOVORA
OBUKA ZA NASTUPE U MEDIJIMA

 

 

Poslednje vesti

Could not authenticate you.

Twitter

    Facebook